TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010

04.11.2009 22:44

V neděli 10. 1. 2010 vyrazí po roce do všech ulic a uliček v naší farnosti náš ostřílený "Tříkrálový gang". Opět se totiž zapojíme do celostátní akce České katolické charity -  Tříkrálová sbírka 2010!

 

O CO JDE?


Letos je tomu již deset let, co poprvé vyšli do měst skupinky tří králů se zapečetěnou pokladničkou, aby prosili všechny lidi dobré vůle o příspěvek. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

V loňském roce vyrazilo do měst a obcí po celé ČR celkem 14 727 kolednických skupinek, což představuje téměř 50 000 dobrovolníků. Výnos Tříkrálové sbírky 2009 činil přes 64 milionů korun českých.  V období trvání sbírky v letech 2000-2008 věnovali dárci do sbírky více než 400 milionů korun českých.

Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. V naší diecézi nám náš otecbiskup Vojtěch Cikrle požehná v neděli 3. 1. 2010 v 10:30 hodin v brněnské katedrále Sv. Petra a Pavla.

JAK MŮŽU POMOCI?

Pokud se chcete zapojit do tříkrálových skupinek, nahlaste se co nejdříve u katechetky Marie Kuchyňkové (tel: 721 274 922).

Od 15. 11. 2009 ůžete také posílat dárcovské esemesky (tzv. DMS) ve tvaru: DMS KOLEDA na telefonní číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27 Kč.

PODROBNÉ INFORMACE O LETOŠNÍM ROČNÍKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY NAJDETE NA WWW.CHARITA.CZ. 
 

Zpět

Vyhledávání

© SVĚTÝLKO 2009 Všechna práva vyhrazena.