Balíček karet

01.05.2009 11:19

Povím vám podivný příběh z války, který mi vyprávěl T. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet.

     Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích
     i nezdarech se hrstka vojáků dostala konečně do města, které
     leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den
     ráno byla neděle, a tak hned ráno někteří vojáci odešli do
     kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto
     vyhledali rychle volná místa, usedli a začali se modlit.
     Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je
     před sebou rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který
     vojáky do kostela přivedl, to spatřil a přivedl vojáka
     k veliteli.

     - Proč jste přivedl toho vojáka, seržante?
     - Hrál v kostele karty, pane.
     Velitel se udiveně podíval na vojáka. - Můžeš mi to nějak vysvětlit?
     - Zajisté, pane.
     - V to doufám, protože jinak bych tě musel řádně potrestat.
     - Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a s sebou
     jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás
     uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty
     uspokojily moji touhu po slově božím.

     A s těmito slovy začal voják své vyprávění. 

     Podívám-li se na eso, vzpomenu si, že nad námi v nebi je
     jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že bible má dvě části:
     Starý a Nový zákon. Trojka pak trojici Boží. Čtyřka, to jsou
     Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru
     svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistily
     lampy své. Bylo jich vlastně deset, ale jen pět bylo
     moudrých, a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za šest dnů
     stvořil Bůh tuto zemi, a sedmička den, kdy odpočíval po své
     práci. Osmička mi připomene osm lidí, které Bůh zachránil,
     když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena,
     jejich tři synové a jejich manželky. Devítka mi připomene
     devět malomocných. I těch bylo deset, ale devět z nich Bohu
     ani nepoděkovalo. Desítka, ta má stejně bodů jako přikázání,
     která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými
     se všichni řídíme, nebo která se aspoň snažíme plnit. Král
     mi opět připomene jediného pána nebes, královna
     blahoslavenou Pannu Marii a spodek, pane, spodek, to je
     ďábel.

     Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně
     jako je do roka dnů. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13
     štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako
     měsíců v roce a čtyři barvy jako jaro, léto, podzim a zima.

     Jak vidíte, pane, ten balíček karet mi posloužil stejně
     dobře jako bible, motlitební knížka i kalendář.

     A přátelé, ten příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

                                                                     (přijato od tety Boženky Petráskové)
 

Zpět

Vyhledávání

© SVĚTÝLKO 2009 Všechna práva vyhrazena.