Dopis od Otce

26.04.2009 12:18

Mé milované dítě, 

ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím úplně všechno. Vím o tom, když sedíš a když vstaneš. Dobře znám všechny tvé cesty. Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě. Vždyť já jsem tě stvořil ke svému obrazu. Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi.   Můžeš mě od sebe odhánět, můžeš mě nenávidět a odvracet se ode mě. Ale já tě nikdy nepřestanu milovat. Nepočítám tvé hříchy a nebudu se mstít. Já nejsem chladný ani hněvivý Bůh. Jsem dokonalým vyjádřením pravé Lásky. A touto svojí láskou tě toužím zahrnout, protože ty jsi mým dítětem. Nabízím ti víc, než by ti mohl dát kdokoliv z lidí. Chci o tebe pečovat, chci ti dát všechno, co potřebuješ. Vždyť tě miluji nekonečnou láskou. Velmi se z tebe raduji a nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro. Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat. Vybral jsem si tě už když jsem plánoval celé své stvoření. Tvůj život není omyl ani náhoda. Všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize. Sám jsem stanovil den tvého narození i to, kde budeš žít. Utkal jsem tě v lůně tvé matky a přivedl na tento svět v den tvého narození. Bázeň budí tvé podivuhodné stvoření. A poslal jsem za tebou svého Syna Ježíše, aby ti dokázal, že jsem s tebou a ne proti tobě. Vždyť jeho smrt nejlépe vyjadřuje, jak moc tě miluji. Vzdal jsem se toho, co jsem miloval, abych získal tebe. Přijmi tento můj dar a nikdo nás už od sebe nikdy neoddělí.Mé plány pro tvou budoucnost jsou plné naděje. Chci ti ukázat veliké a mocné věci. A když mě budeš z celého srdce hledat, nalezneš mě. Dám ti vše, po čem touží tvé srdce. Můžu a chci pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit. To já tě dokážu nejvíc povzbudit a potěšit v každém trápení. Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce a jednoho dne setřu všechny slzy z tvých očí a zbavím tě všech bolestí.Vrať se ke mně a já uspořádám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo. Navždy zůstanu tvým otcem. Má otázka je prostá: Chceš být mým dítětem? 

Čekám na tebe…

S láskou tvůj Otec, Všemohoucí Bůh.

Zpět

Vyhledávání

© SVĚTÝLKO 2009 Všechna práva vyhrazena.