Otče náš pro rok 2009

04.05.2009 21:08

 

 

Dříve, než vyslovíš slova, která naučil své učedníky a kterou se modlí ti, kdo se v jeho jménu shromažďují, popřemýšlejme nad tímto: 

 

Neříkej OTČE, pokud se každý den nechováš jako Jeho dítě.

Neříkej NÁŠ, pokud žiješ sobecky odčleněn od druhých.

Neříkej JENŽ JSI NA NEBESÍCH, pokud myslíš jen na pozemské věci.

Neříkej POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ, pokud ho nectíš.

Neříkej PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, pokud ho ho zaměňuješ za materiální úspěch.

Neříkej BUĎ VŮLE TVÁ, jestliže ji nepřijímáš, když je to pro tebe těžké.

Neříkej CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES, pokud přehlížíš ty, kteří trpí hlady, nemají žádné prostředky k životu ani možnost vzdělání.

Neříkej ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, pokud v srdci uchováváš zášť vůči svému bratru.

Neříkej NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, pokud jsi rozhodnut žít v hříchu.

Neříkej ZBAV NÁS OD ZLÉHO, pokud se sám nestavíš proti zlu.

Neříkej AMEN, pokud nebereš vážně všechna tato slova. 

                                               (převzato ze stránek farnosti Hodonín - www.farnosthodonin.cz)

 

Zpět

Vyhledávání

© SVĚTÝLKO 2009 Všechna práva vyhrazena.